Park...crkva Sv. Terezije Avilske u Bjelovaru, Croatia by Marica Svigir
_