Choti Se Asha ... by Swami Prem Sangeet ( Sanjay Jaiswal )
_