8:40. Bolshaya Morskaya Str., St.-Petersburg by Evgeny Mokhorev
_