Kumbha Mela 2001 -  Prayag by classicrocksandgems
_