Aurora borealis ( nordlys ) by Raymond Sandmo Karlsen
_