...at the Kuanzhaixiangzi, Chengdu, Sichuan, China... by cyccanhk
_