Tenn alle lys. Tenn hvert eneste håp du har igjen by John Frost-bite Slettjord
_