Değirmende ağartmadık biz bu sakalı! by Abdullah Şen
_