Photo in Animal #nature #cow #black cow #blue sky #sardasht #kurdistan
_