Monumento a la Sardana Blanes - Monument to the Sardana by JosepStartecnia
_