Дивљи каранфил (Dianthus hungaricus) by Јовица М
_