MOSOR Vickov stub  2.9.1989, Croatia by zvnktomasevic
_