Ahırlı ilçesi Kuruçay mahallesi görünümü, by konyaajansi
_