The metro in Omonoia square, Athens by lydiavero
_