An Old Café @ Zhongshan Hall, Taipei by Tianliang Hau
_