Barn Swallow (Hirundo rustica) 家燕 by zhongyingkoay
_