Bokeh - autumn - 2013 - Japan by JesimielRibeiro
_