GIANT SEQUOIA TREES, SPRINGVILLE, CALIFORNIA/USA by Akin Saner
_