Water Buffalo fountain, Xiamen China by Kent L. Rasmussen
_