Łaźnie Libwerda - Czeskie Góry by Zbigniew Gałucki
_