'" Dünya; can çekişen yüreğin telleri üzerinde gidip gelirken, kederin müziğini çalar.." by muratcacim
_