A leiteira de Ramón Conde. Homenaje a las lecheras eo Ourense. Galicia by xosebangueses
_