Abaetetuba, Pará, Brasil, Amazon by Rui Oliveira Santos
_