Taiwan, Dan Shui Qing Ren Qiao (Lover's bridge) by engkhong
_