Photo in Travel #kimono forest #kyo yuzen #dragon #kyoto #arashiyama
_