Błotniak Stawowy, Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) ... 2015r by Rafał Szozda
_