Grote bloedsteelmycena - Mycena haematopus by wim.brackez
_