Carillon op het oude stadhuis in Dokkum. by Hillegonda54
_