Old Traditional Stone Kokorou Bridge in Epirus by Sotiris Siomis
_