Στο δρόμο για την Αρεόπολη ...   by Δημήτριος  Συντέτας
_