One of Daniel Van der Beken's painting. by Daniel Van der Beken - Iribarren
_