Morning at Domodedovo airport by Dmitriy Kostousov
_