istanbul boğazı karadeniz çıkışı.. exit the Black Sea, the Bosphorus.. by Ali KILIÇ
_