Netechenskaya embankment. Kharkov. Ukraine by Igor Nayda
_