Indalsälven med Snasarna i bakgrunden by Hans-Göran.Gulliksson
_