Tegelröd ängstrollslända (Sympetrum vulgatum) sitter och spanar by (Karlslundarn)
_