Arxiu de la Corona d'Aragó. Detall d'una finestra (Barcelona) by bescosx
_