Vegetació, aigua i llum. Jardins del Grec (Barcelona) by bescosx
_