2014-12-14 λίμνη Κερκίνη - Kerkini Lake. by Απόστολος Σελίδης  - Selapos
_