Kania Ruda, Red Kite (Milvus milvus) ... 2014r - Poland by Rafał Szozda
_