Holy Dip in the Ganges at Har Ki Pauri by Harinder Kandhari
_