Nidelven stille og vakker du er by Odd Rune Wang
_