Crkva Bazilika Majke Božje Bistričke - Freska by Marijan Jelenski
_