Panorama svetišta Marije Bistrice by Marijan Jelenski
_