Philippine Scops-Owl (Otus megalotis) by FelixSobiono
_