Photo in Black and White #owl #owl #little owl #b&w #bird of prey #bird #nature #wildlife #wild animal #animal #black #white #feathers #nikon
_