Photo in Still Life #crow #bird #black&white #animal #urban #nikon #nikonz50
_