Terrängpersonvagn m/43 och Sjuktransportterrängbil 1314A MT  by Johnny Lythell
_