15.Zhejiang_Anji_Bamboo_Garden (Phyllostachys Nigra) 1998-108 by Arie Boevé
_