11.Zhejiang_Anji_Bamboo_Garden (Phyllostachys Babusoides) 1998-117 by Arie Boevé
_